"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Kontaktuppgifter

Kyrkoherde

Mats Björklund Tel. 06-3470276, mobil 050-4104226

—————

Församlingspastor

Cay-Håkan Englund, cay-hakan.englund[snabel-a]evl.fi, Tel. 06-3430025, mobil 050-5951070

—————

Kantor

Peter Brunell, Mobil 050-3433740.

—————

Diakoni- och barnarbetare

Tf diakoni- och barnarbetare är Heddy Norrgård, Mobil 050-4420994

—————

Vaktmästare

Linda West, Mobil 050-9110424

—————

Kanslist

Johanna Granlund Kansliet i Petalax: 06-3470274, Mobil: 050-5837353 E-post: petalax.forsamling[at]evl.fi

—————