"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Sång och musik

Församlingen har ett förhållandevis rikt musikliv, med många begåvade medlemmar. Vi har en aktiv kyrkokör. Tidigare hade vi också en barn-och ungkör, men den verksamheten ligger för tillfället på hyllan. Vi ordnar Önskesångskvällar och Allsångsaftnar samt De Vackraste Julsångerna. På sommaren brukar vi ha ett konserttillfälle, ”Musik i sommarkvällen”.