"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Gudstjänster

Gudstjänstlivet är församlingens hjärta. Genom dopet blir personen ett Guds barn och medlem i församlingen. Genom Ordet och nattvarden får församlingsmedlemmarna näring för sin vandring som kristna.


Varför firar vi gudstjänst?