"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Gudstjänst

Den vanliga gudstjänsten är en Ordets gudstjänst utan nattvardsfirande.

Vi har nyligen tagit i bruk en ny agenda för gudstjänsten. Här finns den.