"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Missionssyföreningen

Församlingens missionssyförening har genom praktiskt arbete stött missionen i många år. Samlas i regel på tisdagar.