"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Träffpunkt

Träffpunkt är en samling som kombinerar Vänstugan med pensionärssamlingen. Vi träffas under caféliknande former. Ibland har vi en inbjuden gäst, och vi får dela med oss av berättelser och erfarenheter ur livet. Präst och kantor medverkar.