"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Förrättningar

Förrättningarna är den del av församlingens verksamhet som särskilt berör människor i glädje och sorg. De förklarande texterna är hämtade från kyrkans hemsida.