"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Dop

Vår kyrka har två sakrament, dopet och nattvarden. Genom det heliga dopet upptas en människa i Guds och församlingens gemenskap. Dopet är det kristna livets startpunkt. Det är också något som finns med oss hela livet. Vi är döpta till Kristi död och uppståndelse (Romarbrevet 6). Det innebär att vi också är kallade att leva i vårt dop, i tro på att Jesu försoning och seger över synden, döden och djävulen gäller just oss.

Dopets grund finns i dop- och missionsbefallningen (Matteusevangeliet 28:18-20).

Vi praktiserar barndop, men den som inte är döpt kan också bli döpt i vuxen ålder. Då får man först genomgå kristendomsundervisning och bekänna sig till den kristna tron.

Kontakta pastorskansliet i Petalax (06-347 0274) för närmare information.