"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Jordfästning

 

I och med bortgången av en av våra närmaste når vi livets yttersta gränser. Sorgen uppfyller vardagen. Vi upplever hur begränsat vårt eget liv är. Ändå får vi i trygghet lämna både vårt eget och den bortgångnas liv i Guds händer. Jesus Kristus har i sin uppståndelse övervunnit döden och också för oss öppnat vägen till evigt liv. Vi har ett hopp om ett återseende.

Det är skäl att ta emot hjälp av vänner och de närmaste. Också de församlingsanställda kan vara ett stöd och hjälpa till med att planera och genomföra begravningen.

Begravningen är en möjlighet till gemensam sorg och tröst. Med tacksamhet för den tid man upplevt tillsammans får man följa den bortgångna på hans sista färd. Man tar avsked av den bortgångna med bekanta psalmer och tröstande bibelställen. Tillsammans får man be Gud om kraft i saknaden och sorgen.