"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Vigsel

Äktenskapet mellan man och kvinna är en ordning instiftad av Gud själv. Människan är skapad till Guds avbild, till man och kvinna. Äktenskapet är familjens grundval och därför en av de bärande institutionerna i samhället.

Den kyrkliga vigseln är både en juridisk handling och en gudstjänst där vi ber om Guds välsignelse för äktenskapet.

 

”De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” (Matt.19:6)