"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Gudstjänstskolan

Under en period höll församlingspastorn gudstjänstskola innan gudstjänsten började. Gudstjänstskolan var en serie korta föreläsningar. De publicerades först på Kyrkpressens blogg och finns på en egen hemsida.