"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Högmässa

Högmässan är församlingens viktigaste gudstjänst. Vi samlas i nattvarden kring vår uppståndne Herre och frälsare, Jesus Kristus.

Vi har nyligen tagit i bruk en ny ordning för högmässan. Här finns den.