"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Tideböner

Tidebönerna är korta bönegudstjänster. Vi firar regelbundet laudes (morgonbön) på onsdagar kl. 7.45. Inför större helger firar vi vesper (stora aftonbönen). På torsdagar kl 19.00 ber vi vanligen completorium (lilla aftonbönen, bönen som avslutar dagen). Närmare info finns i Kalendern.