"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Kyrkokören

Församlingen har en aktiv kyrkokör, som sjunger både äldre och nyare sånger. Kyrkokören brukar uppträda vi större kyrkliga helger samt sporadiskt vid andra gudstjänter och samlingar. Nya sångare har kommit med och om det finns intresse, är man varmt välkommen att kontakta församlingens kantor.

 

Övningschema fram till påsk:

17.02        kl. 18.00   Övning

24.02        Kl. 18.00  Övning

 2.03         Kl. 18.00  Övning

 9.03         Kl. 18.00  Övning

16.03        Kl. 18.00  Övning

25.03        Kl. 13.00  Övning

25.03       Kl.14.00   Långfredagsgudstjänst

27.03        Kl. 13.00  Övning

27.03       Kl. 14.00  Påskgudstjänst