"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Kören för barn och unga

Barn-och ungkören sjunger glada barn- och ungdomliga sånger och brukar uppträda vid olika tillfällen under kyrkoåret. Antalet sångare varierar från år till år. Vi har för tillfället lagt barn- och ungkören på is, pga.ett svalare intresse. Men om det finns hugade sångare, tag gärna kontakt med församlingens kantor!