"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Församlingspastor

Cay-Håkan Englund,

cay-hakan.englund[snabel-a]evl.fi,

Tel. 06-3430025, mobil 050-5951070


    follow me on Twitter