"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Kanslist

Johanna Granlund

Kansliet i Petalax: 06-3470274,

Mobil: 050-5837353

E-post: petalax.forsamling[at]evl.fi