"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Kyrkoherde

Mats Björklund

Tel. 06-3470276, mobil 050-4104226