"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Kansliet i Petalax

OBS!

PASTORSKANSLIETS ÄNDRADE ÖPPETHÅLLNINGSTIDER

TISDAGAR kl 10-13

ONSDAGAR kl 10-13

 

Släktutredningar eller Ämbetsbevis

Ämbetsbetyg för olika ändamål kan beställas från pastorskansliet, tel. 3470274, och antingen avhämtas eller sändas per post.

Vi utställer ämbetsbetyg och uppgör släktutredningar för våra medlemmar för den tid personen varit medlem i Petalax församling.

Det går också bra att beställa ämbetsbetyg för släktforskning. Priset för släktforskning är 33 €/timme. Det finns även möjlighet att forska själv, reservera tid via pastorskansliet.

 

Avgifterna för ämbetsbetyg och släktutredningar

Kyrkostyrelsen fastställer i enlighet med kyrkolagens 16 kapitel 2 a § (19/2009) avgifterna för ämbetsbetyg och släktutredningar.

Avgiften för släktutredningsämbetsbetyg gällande berörd person och dennes make/maka och barn är 4,50 €. Utöver denna avgift faktureras separat 4,50 € per generation.

Ämbetsbetyg gällande en levande person som utskrivs direkt från medlemsregistret är avgiftsfria.