"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Pastorskansliet på Bergö

Församlingspastorn är anträffbar på pastorskansliet i Bergö onsdagar kl. 10-12, tel. 06-3430025.

OBS! Ämbetsbetyg fås endast från kansliet i Petalax.

Skicka mail till oss: bergoforsamling(snabel-a)evl.fi. (Tab bort (snabel-a) och sätt in @ istället.)