"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Utfärder

Ibland ger vi oss ut på pensionärsutfärd. Eftersom vi är en ganska liten församling har vi på senare tid ofta ordnat utfärderna tillsammans med Petalax församling. Ett spännande utfärdsmål, god mat och trevligt ressällskap präglar våra utfärder.