"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Hjälp

  • Om du behöver hjälp med att använda hemsidan: Menyn längst till vänster är ditt viktigaste hjälpmedel. Det finns också genvängar på olika ställen, ofta i form av ikoner. På varje sida finns en viss sådan längst ner, ett hemtrevligt hus. Det är symbolen för "hem", vilket tar dig till den egentliga hemsidan.
  • Om du behöver personlig hjälp: Skicka ett förbönsämne eller se på förrättningsmenyn.
  • Kolla de vanliga frågorna.
  • Hör av dig!