"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Värt att vänta på

Sex är bra - om man gör det rätt.

Här finns ett bra dokument om vad som är rätt sätt och varför det är värt att vänta på!