"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Skriftskolan 2015-2016 i Bergö församling

 

Inskrivning
Inskrivning med information efter gudstjänsten 27.9 kl 14.
 
Kyrkogång
 
Sammanlagt 12 anteckningar i kyrkogångsboken, varav;
- 10 vanliga gudstjänster (eller högmässor)
- julafton (konfirmanderna läser julevangeliet tillsammans med prästen)
- påskdagen (konfirmanderna deltar i processionen)
 
Kyrkobetjäning
 
Två söndagar (enligt uppgjord lista) hjälpa kyrkvaktmästaren med att
 
- sätta upp psalmnummer
- bära upp kollekt (och räkna den)
 
Lektioner
 
Skriftskola hålls en lördag i månaden i församlingshemmet, tre lektioner (kl 10.00-12.30)
 
- höstens lektioner: 24.10, 14.11, 5.12
- vårens lektioner: 16.1., 20.2, 19.3, 16.4, 14.5 (Möjligen byts en gång ut mot en gemensam träff med Petalax!)
 
Läger
 
Hålls som dagläger (ingen övernattning) på Tistronskär 6-10.6.2016
 
Konfirmation
 
Söndagen den 12 juni 2016 i Bergö kyrka
 
Ansvariga lärare
 
Cay-Håkan Englund, församlingspastor, 050-595 1070, 06-3430025, cay-hakan.englund@evl.fi, 
 
Mats Björklund, kyrkoherde, 050-4104226, 06-3470276, mats.bjorklund@evl.fi