"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Bergö församling har fått en hemsida

20.08.2009 17:31

Församlingen har nu fått en egen hemsida. Här kan du bekanta dig med församlingen och dess verksamhet.

—————

Tillbaka