"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Uppdateringar

23.08.2009 18:55

Jag kommer att sträva efter att hålla hemsidan uppdaterad. I regel borde uppdateringen kunna göras på onsdagar under kanslitid varje vecka, men om det uppstår behov av ändringar hoppas jag få dem införda så fort som möjligt. Att ha korrekt information på nätet blir allt viktigare.

Ikväll har jag ändrat en del information i kalendern. Ett datum hade blivit fel. Vi börjar med laudes först 2.9, inte 26.8 som det stod ända tills för en stund sedan.

—————

Tillbaka