"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Ny bild

21.08.2009 13:02

Idag har vår hemsida fått en bild. Eftersom jag var tvungen att beskära bilden kraftigt finns bara övre delen av spiran med. Texten till höger är från församlingens gamla sigill.

—————

Tillbaka