"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Missionssyföreningen

21.03.2017 13:00

Missionssyföreningen samlas i församlingshemmet

—————

Tillbaka