"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Junior

20.03.2017 15:00

Junior i församlingshemmet.

—————

Tillbaka