"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Ikoner

05.09.2009 22:45

Hemsidan har fått en mängd ikoner för att underlätta navigationen. Ofta är de genvägar till en plats som man just då kan behöva hoppa till. I regel finns hemsideikonen längst ner på varje sida.

—————

Tillbaka