"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Gudstjänst

26.03.2017 14:00

Gudstjänst, Björklund, Brunell.

—————

Tillbaka