"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Högmässa

19.03.2017 14:00

Högmässa, Englund, Brunell.

—————

Tillbaka