"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Adressen hit

03.09.2009 18:25

Som jag nämner i nyheterna har .fi-adressen hit nu börjat fungera. Att man inte ska ha "www" framför adressen beror på en domänteknisk lösning. Men det fungerar ju bra så här också.

—————

Tillbaka